Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizowane są dla konkretnego przedsiębiorcy bądź uczestników z jednej firmy. Na etapie tworzenia szkolenie jest dostosowywane do klienta lub tworzone od nowa „szyte na miarę”. 

 Taka formuła spotkania sprawdza się idealnie w przypadku realizacji pojedynczych szkoleń oraz projektów szkoleniowych, których cele oparte są na analizie aktualnych potrzeb szkoleniowych. W efekcie otrzymujemy sposobność rozwiazywania zidentyfikowanych problemów zarówno dla pracowników jaki i kadry zarządzającej. Tego typu działanie jest swojego rodzaju doradztwem pomagającym wdrożyć wypracowane przez zespół rozwiązania. Na zakończenie realizacji projektu zamkniętego przygotowywane są raporty umożliwiające podejmowanie trafnych decyzji.

Główną zaletą jest to, że szkolenie zamknięte jest przygotowywane specjalnie na potrzeby danej firmy i pracowników. Zapoznajemy się z sugerowanymi problemami i szukamy optymalnego kierunku szkolenia. Nakreślamy też specyfikę firmy, co w praktyce oznacza indywidualne wyznaczenie celów oraz dzięki temu dostosowanie konkretnego dla danej firmy programu. Szkolenie takie pozwoli tak przygotować pracowników, aby zdobytą wiedzę mogli efektywnie wykorzystać dla dalszego rozwoju firmy.