Szkolenia

W ramach naszej działalności oferujemy szkolenia w zakresie prawa podatkowego dotyczące przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.

Nasze szkolenia poruszają tematykę m.in. podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przepisów proceduralnych takich jak kontrola podatkowa, wydawanie zaświadczeń, postępowania podatkowe.

Zawiłość i zmienność polskiego systemu podatkowego wymaga stałej aktualizacji wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Nasz zespół realizuje kompleksowe szkolenia specjalistyczne obejmujące zarówno bieżące zmiany w materialnym prawie podatkowym, jak i szczegółową analizę przepisów proceduralnych regulujących tryb postępowania organów podatkowych w konkretnych sprawach. Prowadzimy szkolenia w oparciu o wiedzę i posiadane doświadczenie praktyczne.

Nasze usługi oferujemy małym i średnim przedsiębiorcom, dużym podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, biurom rachunkowym oraz podmiotom zajmującym się usługowym prowadzenie ksiąg podatkowych czy też osobom świadczącym usługi prawnicze (adwokaci, radcy prawni, notariusze). Każdy usługobiorca otrzymuje przystosowaną do jego potrzeb ofertę szkoleniową.

 

Treść kodeksu - kliknij w logo poniżej.