Współpraca

Dokumenty księgowe powinny być dostarczone do 7 dnia następnego miesiąca.  Dokumenty do biura Spółki można dostarczyć osobiście, praktykujemy także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej, co pozwala na obniżenie kosztów przejazdów i oszczędność czasu. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo bezzwłocznie poinformowani o wyniku finansowym. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi.