Doradztwo

Oferujemy naszym klientom profesjonalną pomoc ze strony radcy prawnego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego, z którymi ściśle współpracujemy, a także podmiotów udzielających pożyczek, kredytów, leasingów i ubezpieczeń.

Organy podatkowe coraz częściej kwestionują podatnikom możliwość odliczenia podatku VAT uzasadniając to nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli podatkowej przeprowadzanej u kontrahenta (dostawcy towarów lub usług), o których Podatnik nie mógł wiedzieć nawet przy dołożeniu wszelkich należytych środków ostrożności. Wykazanie należytej staranności musi być potwierdzone odpowiednimi dowodami, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dokładnego postępowania dowodowego. Oferujemy kompleksową obsługę prawną w sporach z organami podatkowymi, na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Reprezentujemy klientów ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:

- nieświadomego udziału w oszustwie VAT, tzw. „karuzeli podatkowej”,

- odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez dostawcę, u którego stwierdzono nieprawidłowości,

- rozliczeń podatkowych rolników,

- pomocy w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców,

- opracowywaniu procedur ostrożnościowych dla klientów w celu obrony dobrej wiary,

- sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia,

- opodatkowania stawką 75% dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

 

Oferujemy również usługę tzw. WIRTUALNE BIURO (udostępniamy adres na siedzibę firmy wraz obsługą korespondencji - usługa dostępna wyłącznie w pakiecie z usługą księgową), zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych (w tym tzw. wolnych zawodów), jak spółek cywilnych, spółek z o.o., pozostałych form organizacyjno prawnych.