Damian Żelazny

Wieloletni pracownik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie oraz Urzędu Skarbowego w Białogardzie (od marca 1999 roku do kwietnia 2017 roku), urzędnik mianowany w służbie cywilnej, osoba kontaktowa do spraw wymiany informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Przeprowadzał kontrole podatkowe, prowadził postępowania podatkowe, posiada doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z tematyki podatkowej dla pracowników urzędów skarbowych jak i dla przedsiębiorców, wieloletni Kierownik Referatu Podatków Pośrednich, Kierownik Działu Postępowań Podatkowych, Kierownik Działu Spraw Wierzycielskich, ponad pięć lat Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, odbył szereg szkoleń z zakresu materialnego oraz proceduralnego prawa podatkowego, zarządzania, komunikacji, technik pedagogicznych, umiejętności kierowniczych.